Ngày mùInfo
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
70 × 70 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.