Viết nhật ký 101Info
ARTIST
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
DURATION
0:54:23
MEDIUM

Năm nay là một năm rất tốt để tập làm nhật ký. Nhật ký rất có lợi cho việc theo dõi bản thân vì nó là nơi cho con người tự do tuyệt đối trong mọi tưởng tượng, cảm nhận và phương cách diễn đạt. Tôi giữ tương tác với bản thân và xung quanh qua cảm nhận trực tiếp, qua những hư cấu cần trực quan hóa được lưu trong nhật ký tự phát này. Tác phẩm là một trần thuật thị giác và diễn tiến về tâm lý của nghệ sĩ đặt trong bối cảnh cô lập, xáo trộn và mâu thuẫn.