Gia đình chuộtInfo
ARTIST
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
40 × 60 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên ván gỗ.