Thổn thức mênh mang #1


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
110 × 130 (cm)
MEDIUM

Acrylic và sơn dầu trên toan