Thổn thức mênh mang #13


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
60 × 84 (cm)
MEDIUM

Acrylic và sơn dầu trên toan