Thổn thức mênh mang #15


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
60 × 94 (cm)
MEDIUM

Acrylic và sơn dầu trên toan