Thổn thức mênh mang #17


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
50 × 60 (cm)
MEDIUM

Acrylic và sơn dầu trên toan