Thổn thức mênh mang #19


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
130 × 250 (cm)
MEDIUM

Acrylic và sơn dầu trên toan