Thổn thức mênh mang #2


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
70 × 100 (cm)
MEDIUM

Acrylic và sơn dầu trên giấy