Thổn thức mênh mang #22


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
58 × 77 (cm)
MEDIUM

Acrylic và sơn dầu trên giấy