Thổn thức mênh mang #3


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
× 70 (cm)
MEDIUM

Acrylic và sơn dầu trên giấy