Thổn thức mênh mang #4


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
130 × 200 (cm)
MEDIUM

Acrylic và sơn dầu trên toan