Thổn thức mênh mang #6


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
130 × 180 (cm)
MEDIUM

Acrylic và sơn dầu trên toan