Thổn thức mênh mang #8


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
60 × 90 (cm)
MEDIUM

Acrylic và sơn dầu trên toan