Chân dung nệm số 41 – Giấc mơ


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
190 × 120 × 10.5 (cm)
MEDIUM

Sơn mài trên gỗ và sợi thuỷ tinh tổng hợp, khung thép.