Chân dung nệm số 42 – Trái Đất
Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
202 × 143 × 32 (cm)
MEDIUM

Sơn mài trên gỗ và sợi thuỷ tinh tổng hợp, khung thép.