Chân dung nệm số 43 – Cô béInfo
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
208 × 145 × 25.5 (cm)
MEDIUM

Sơn mài trên gỗ và sợi thuỷ tinh tổng hợp, khung thép.