Chân dung nệm số 44 – Mặt Trăng


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
206 × 143 × 25 (cm)
MEDIUM

Sơn mài trên gỗ và sợi thuỷ tinh tổng hợp, khung thép.