Chân dung nệm số 45 – Tiểu hành tinhInfo
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
192 × 118 × 29 (cm)
MEDIUM

Sơn mài trên gỗ và sợi thuỷ tinh tổng hợp, khung thép.