Chân dung nệm số 46 – Kí ức


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
206 × 103 × 23 (cm)
MEDIUM

Sơn mài trên gỗ và sợi thuỷ tinh tổng hợp, khung thép.