Chân dung nệm số 54 (FAKE)Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
110 × 186 × 20 (cm)
MEDIUM

Sơn mài truyền thống trên composite, vàng lá, khung sắt.