© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn

Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Sắp đặt quy mô lớn: 10 000 chiếc kim châm cứu, chỉ đen, đất, nước, 3 kg hạt cải, đèn chiếu sáng.