Trở Về
Info
ARTIST
YEAR
2020
TECHNIQUES
KÍCH THƯỚC/THỜI LƯỢNG
Tùy biến

Những chai thuỷ tinh được in thông tin ngày tháng và nơi được nhặt về.