Rồng rắn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn

Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Ý tưởng

Tôi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về con rồng và các biểu tượng về rồng gần đây. Từ việc một người bạn cố gắng sinh con vào năm rồng đến việc nhiều người rất thích xăm hình rồng lên cơ thể mình. Từ xa xưa các hoàng đế, hay các quốc gia cũng lấy biểu tượng rồng làm sức mạnh uy quyền… Còn tôi, tôi cũng quyết định làm một tác phẩm về biểu tượng rồng của tôi mang tên Rồng rắn. Sự kết hợp của hai linh vật này trong tác phẩm có hình thù con rắn mang đầu rồng khiến tôi vô cùng thích thú.

Ý tưởng trong triển lãm Rồng rắn lên mây, 2012.