Đứng bóng

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
222 × 111 (cm)

Chất liệu tổng hợp (Màu nước, gouache và arcylic trên lụa ).
Tranh lụa trong chuỗi tác phẩm "Đứng bóng".