Vẻ đẹp cứu rỗi thế giới


Đóng góp: Quỹ Vũ Dân Tân.


Đóng góp: Quỹ Vũ Dân Tân.

Info
ARTIST
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Màu acrylic, mực, viết xóa trên giấy. Kích thước thay đổi theo không gian.

Dữ liệu về tác phẩm đang được thu thập.