Anh nông dân may mắn

Info
ARTIST
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
4 × 0.865 × 0.915 (cm)
MEDIUM

Mô tả

Việt Nam với văn hóa lúa nước hàng nghìn năm nhưng tôi thường thấy các hiện vật bằng vàng thường mang hình tượng của vua chúa, tôn giáo, rất ít thấy các hiện vật như vậy trong vóc dáng của một người thường dân. Tác phẩm là một tượng một anh nông dân dựa theo hình ảnh được chụp từ thế kỷ 19 được đúc lại bằng vàng để xem chất liệu quý có mang lại hào khí như hình tượng đế vương cho anh nông dân?

Mô tả trong vựng tập triển lãm Lựa chọn của Grapevine, 2023, tr. 50.