lần đi dạo lãng mạn nhấtInfo
ARTIST
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
DURATION
0:30:40
MEDIUM

Phim tài liệu hư cấu này là một nỗ lực nhằm kiến giải lần đi dạo vô thức mà nghệ sĩ có trong lúc chờ đợi tin tức cuối cùng về người bà từ phòng bệnh kế bên. Lần đi dạo kéo dài năm tiếng đồng hồ ấy là lần đi dạo ngắn ngủi nhất, nhưng cũng lê thê nhất trong cuộc đời anh.