Bức tường


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn

Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
975,36 × 365,76 × 100,58 (cm)
MEDIUM

Sắp đặt từ 6 tấn xương bò.

Ý tưởng

Bức tường là một phép ẩn dụ nhằm ám chỉ sự ngăn, chặn, khu biệt, ly cách, giam cầm một cá nhân hay một cộng đồng nào đó. Ngay trong mỗi nội tâm của con người cũng có những bức tường vô hình biến con người thành robot vô cảm.

Trên thế giới cũng có những bức tường đã sụp đổ hoặc còn đang tồn tại ở dạng này hay dạng khác, chia cách các quốc gia, các cộng đồng như bức tường Berlin, Bắc và Nam Triều tiên, dải Gaza, hay dòng sông Bến Hải trước 1975 giữa Bắc và Nam Việt Nam, những bức tường đó đã và đang chồng chất biết bao xương máu con người.

Sau 2 năm suy nghĩ và phát triển dự án, khởi điểm chỉ là lấy ý tưởng từ nạn diệt chủng tại Campuchia mà chế độ Pol Pot đã gây ra cho nhân dân nước này trong đó có cả gia đình tôi, và một số người dân Việt Nam. Câu chuyện ban đầu chỉ mang tính cá nhân và gói gọn trong một đất nước vừa đi qua điều đau thương đó. Sau này tôi đã nghiên cứu sâu hơn, dựa vào thực tế lịch sử và thực tại trên thế giới, thấy rất nhiều nơi cũng tồn tại những nỗi đau tương tự, và tôi đã phát triển tác phẩm mang ý nghĩa toàn cầu hơn.

Tác phẩm với một mục đích duy nhất là chỉ thẳng ra tội ác của con người qua bức tường xương như một vật chứng được cụ thể hóa mà khán giả tự tìm thấy phần chìm ý nghĩa lịch sử của nó.

Ý tưởng trong triển lãm Bức tường, 2013.