kho lưu trữ vô dụng


Info
ARTIST
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Gạch vụn/mảnh vỡ từ một công trường tháo dỡ được vận chuyển bằng tay vào một căn phòng ở cùng địa điểm để tạo ra một kho lưu trữ hữu hình chứa Sức Lao Động. Quá trình mất khoảng 20 ngày, mỗi ngày 8 tiếng làm việc, này là nỗ lực đối mặt với thực hành thu nhặt các vật vô giá trị của nghệ sĩ, đồng thời thách thức người xem suy ngẫm về khái niệm "lao động có ích" của họ.