Đi nhón chân từ phòng này sang phòng khác


Info
ARTIST
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Ý tưởng

Loạt ảnh trưng bày cử động nhón chân của nghệ sĩ từ nơi này sang nơi khác, vốn là các địa điểm mà anh và người bà quá cố từng đến hoặc là sự mô phỏng những nơi bà sẽ đến mà không có anh. Trong tác phẩm này, nghệ sĩ nhắm đến việc tạo ra một không gian nơi các khái niệm khác nhau va chạm với nhau: quá khứ với hiện tại, hiện vật (chiếc áo của bà anh) với khung cảnh tưởng tượng.