© Goethe-Institut Hà Nội. Ảnh trưng bày triển lãm "Triển lãm kỷ niệm 990 năm Hà Nội". Đóng góp: Iola Lenzi.

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
120 × 240 (cm)
MEDIUM

Tranh hai mặt, acrylic trên toan.