Những người đàn bà vô danh


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.

Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Sắp đặt chất liệu tổng hợp: trái cây tươi trong ba bình thủy tinh kích thước mỗi bình 50 x 30 x 30 cm, ba bệ đỡ kích thước mỗi bệ đỡ 80 x 70 x 100 cm, trình chiếu video kích thước tùy thuộc vào không gian trưng bày.

Ý tưởng

Tôi hướng tới một ngôi đền dành cho phụ nữ.
Những người tôi không biết tên.
Những người tôi từng gặp.
Những người tiếp sức cho tôi sống qua từng ngày.
Những người dũng cảm đến độ tôi phải hết lòng khâm phục.
Những chốn tôi đến trong kính yêu.