Đô-la Mỹ – Charlie Chaplin


Contributor: Vũ Dân Tân Foundation.

Info
ARTIST
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Màu acrylic, mực, viết xóa trên giấy. Kích thước thay đổi theo không gian.

Dữ liệu về tác phẩm đang được thu thập.