[viện khoảng cách]


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
193.04 × 121.92 (cm)
MEDIUM

Than chì, màu nước , phấn màu trên giấy. 

Nghệ thuật của tôi khai thác các cách khác nhau chúng sử dụng để xây dựng những hình dung về các lãnh thổ ở phương xa. Từ năm 2017 đến nay, tôi đã thực hiện một dự án dài hạn mang tên Đất Mình (My Land), trong đó tôi tự ban cho mình một sức mạnh tuyệt đối để tạo ra một thế giới theo quy tắc của riêng mình. Dự án này bao gồm các bản vẽ, điêu khắc và các đoạn ghi chép, lần lượt tượng trưng cho bản đồ, hiện vật và sự tích về một lãnh thổ tưởng tượng. Lãnh thổ này không tương ứng với bất kỳ nền văn hóa nào đã biết trong lịch sử loài người. Nó có các hệ thống logic, ngôn ngữ và đo lường riêng chỉ hoạt động nội trong phạm vi vùng đất. Tôi coi dự án như một thí nghiệm tưởng tượng về một môi trường, trong đó kinh nghiệm cá nhân của bất kỳ người xem nào cũng bị vô hiệu. Người đó phải từ bỏ hoàn toàn di sản văn hóa của mình để điều hướng trong thế giới này.

Đất Mình được thiết kế để có bốn “lối vào” khác nhau - bốn điểm khởi đầu để trải nghiệm lãnh thổ. “Lối vào” phổ biến nhất là bắt đầu bằng bản đồ tổng quát (còn gọi là [bản đồ mẹ]), đại diện cho toàn bộ lãnh thổ với vũ trụ xung quanh nó. Theo bản đồ, lãnh thổ bị kẹt giữa ngày và đêm, nằm ngoài nhận thức của chúng ta về thời gian. Bản đồ được chia theo lưới 8x8, do đó có 64 đơn vị không gian. Sau đó, mỗi đơn vị dẫn đến một bản đồ riêng biệt, có các đơn vị không gian riêng, v.v. Dự án tiếp tục phát triển theo quy trình này. [bản đồ mẹ] được làm lại hằng năm cho phù hợp với những sự thay đổi của dự án. Tôi xây dựng cấu trúc của tất cả các lối vào theo cách này, làm cho toàn bộ dự án có thể được sửa đổi và mở rộng vô hạn.