loài dễ bị tổn thươngInfo
ARTIST
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
DURATION
Tùy biến
MEDIUM

Vài món đồ nội thất được nghệ sĩ một mình mang từ không gian sống của anh (ở vùng ngoại ô) đến không gian triển lãm (Trung tâm thành phố Utrecht). Những thước phim cắt dựng mà anh liên tục ghi lại mỗi ngày trong suốt hai năm sống tại đây cũng được trình chiếu trên màn hình laptop. Sự xung đột văn hóa khiến nghệ sĩ chất vấn trạng thái “Ở Đây.”