Đợi gặt


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Sắp đặt tương tác địa hình. Bộ bàn ghế gỗ. 

Thông tin tác phẩm đang được cập nhật.