Nơi bọn chúng lui tới 1


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
150 × 120 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.

Bộ sưu tập của The Outpost
Hà Nội, Việt Nam