Đêm trắng


Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
90 × 90 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.