Đại tượng – Xưởng văn hóaGiới thiệu

Với các nghệ sỹ thị giác Triệu Minh Hải và Ngô Thu Hương, nghệ sỹ violin Nguyễn Ngọc Đức, nghệ sỹ piano Trần Thu Thảo và nghệ sỹ cello Bùi Hà Miên.

Đại tượng như một dòng chảy hoà quyện của hình ảnh và âm nhạc.

Như những chương hồi đứt đoạn đan xen quá khứ và hiện tại.

Chúng tái hiện những quan niệm về biên giới, thực địa và tín ngưỡng. Mà ở đó, tín ngưỡng thờ Mẫu như môt điển hình trong sự hoà trộn văn hoá, chồng chập những quan niệm tư tưởng tôn giáo khác nhau.
Sự tồn tại ấy nằm ngoài bản năng bảo tồn nguyên trạng tư tưởng khởi xướng. Một tín ngưỡng luôn được bổ sung cái mới, và dường như không có điều gì phải xoá đi.
Cho dù ta hoang mang hay tin tưởng mù quáng, tín ngưỡng ấy vẫn cứ phát triển theo cách riêng của nó.
Nếu cố nhìn xuyên qua những chồng lớp ấy với ý muốn thấy được sự đối thoại của ý thức cá nhân trong tổng thể nhận thức của cộng đồng. Thì vẫn không thấy có cái riêng tồn tại độc lập nào, mà chỉ có thể nhận thức cái riêng rõ nét nhất trong một cái chung tổng quát.

Nguồn: Viện Goethe