YEAR OF ACTIVE
FORM OF ORGANIZATION
CITY/REGION
SOCIAL NETWORK
Giới thiệu

AGOhub là cổng kết nối, tương tác hỗ trợ, kiến tạo các cơ hội phát triển cho các kiến trúc sư, nhà thiết kế trong lĩnh vực kiến trúc, đồng thời liên kết với các nhà sáng tạo và chuyên gia đến từ nhiều ngành như nghệ thuật, âm nhạc, điện ảnh với mục tiêu hướng tới xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo tại Hà Nội.