Art Vietnam Gallery
Giới thiệu

Art Vietnam Gallery do Suzanne Lecht sáng lập năm 2002. Ngoài việc sở hữu một bộ sưu tập tác phẩm phong phú của nhiều nghệ sĩ đương đại Việt Nam nổi tiếng từ những thế hệ đầu tiên, Art Vietnam Gallery còn tổ chức các hoạt động nghệ thuật đa dạng nhằm kết nối, trao đổi tri thức, giới thiệu nghệ thuật đương đại Việt Nam ra thế giới.