Trường Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Erato
Giới thiệu

Erato là trường nghệ thuật tư hàng đầu Việt Nam, với 4 cơ sở ở Hà Nội và TP.HCM. Các chương trình giảng dạy bao quát các lĩnh vực: Nhạc cụ (Cổ điển & đương đại) - Nghệ thuật biểu diễn - Mỹ Thuật - Giáo dục thể chất & Kỹ năng sống sử dụng các giáo trình và phương pháp giáo dục tiên tiến trên thế giới. Erato Hà Nội còn là điểm kết nối, hỗ trợ không gian cho các hoạt động tọa đàm, workshop, triển lãm, trình diễn của các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực sáng tạo tại địa phương.