Giới thiệu

Hanoi Doclab (Doclab) là trung tâm phim tài liệu và video thử nghiệm; thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo ngắn và dài hạn về làm phim, đặc biệt là phim tài liệu sáng tạo, các khóa học nhiếp ảnh cơ bản và nâng cao. Thường kỳ, Doclab tổ chức các buổi chiếu phim cho cộng đồng. Định hướng phát triển của Doclab là tham gia vào đào tạo, bồi dưỡng một thế hệ mới các nhà làm phim tài liệu trẻ độc lập và nghệ sĩ video đầy tài năng ở Việt Nam.