Heritage Space
Giới thiệu
Bắt đầu hoạt động từ năm 2014, Heritage Space là một không gian nghệ thuật độc lập với tư cách pháp nhân là Doanh nghiệp Xã hội, có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam. Hoạt động của Heritage Space luôn có yếu tố liên ngành như: triển lãm nghệ thuật, thư viện, âm nhạc và trình diễn, lưu trú nghệ thuật, các chương trình giáo dục và trao đổi liên ngành, và nhiều hình thức tổ chứckhác. Được điều hành bởi nhóm các giám tuyển và nhà tổ chức chương trình nghệthuật, Heritage Space có tham vọng trở thành một nền tảng gặp gỡ và phát triểncho các cá nhân/ nhóm/ tổ chức đến từ nhiều lĩnh vực sáng tạo trong và ngoàinước, với mục tiêu lâu dài nhằm kiến tạo những nền tảng tri thức và nuôi dưỡng nhân tố mới cho văn hóa và nghệ thuật đương đại ở Việt Nam.