Nhà Sàn Collective
Giới thiệu

Nhà Sàn Collective được phát triển từ nền tảng Nhà Sàn Studio thành lập năm 1998 do nhóm nghệ sĩ khởi xướng và điều hành với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên, các tổ chức văn hóa cùng hướng tới xây dựng nền tảng ổn định cho nghệ thuật đương đại Việt Nam. Thông qua các triển lãm, dự án, Nhà Sàn Collective hỗ trợ nghệ sĩ trẻ, khuyến khích hình thức thể hiện và đối thoại mới. Bằng việc trao đổi trong nước và quốc tế, Nhà Sàn tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và nuôi dưỡng thực hành nghệ thuật giữa các nghệ sĩ trong nhiều bối cảnh xã hội, kinh tế và địa chính trị khác nhau.