Giới thiệu

Xuất phát từ Blossom Art House, một không gian giáo dục khởi xướng và hoạt động vào năm 2013, Six Space là một không gian nghệ thuật do nghệ sĩ điều hành và khởi xướng. Từ dự án giáo dục về nghệ thuật và văn hóa, Six Space nỗ lực để tạo nên sự đa dạng trong việc tiếp cận và định hình nghệ thuật cũng như hoạt động sáng tạo tại Hà Nội. Six Space mong muốn tạo nên không gian mở cho sự trao đổi nghệ thuật và văn hóa giữa nghệ sĩ, người làm văn hóa, trí thức đến từ các nền tảng khác nhau.