VICAS Art Studio
Giới thiệu

VICAS art studio là một trong những không gian nghệ thuật đầu tiên trong cả nước do một đơn vị nhà nước quản lý, có chức năng nghiên cứu và hỗ trợ phát triển các sáng tạo và thử nghiệm về nghệ thuật đương đại; kết nối trao đổi nghệ thuật nội địa và quốc tế. VICAS art studio hợp tác với các nghệ sỹ trong và ngoài nước tổ chức những triển lãm nghệ thuật, và các hoạt động bên lề mang tính giáo dục như tọa đàm, workshop, trò chuyện công chúng.