Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA)
Giới thiệu

VCCA được bảo trợ bởi Tập đoàn Vingroup, mở ra với sứ mệnh kết nối nghệ sĩ với cộng đồng và hỗ trợ sự phát triển của nghệ thuật đương đại Việt Nam song hành với thế giới. VCCA có cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn cao, quy mô hàng đầu tại Hà Nội. Cộng tác với các nghệ sỹ từ nhiều thế hệ, đa ngành và tổ chức những triển lãm nghệ thuật được đầu tư lớn, mục tiêu VCCA sẽ là một trong những trung tâm nghệ thuật quan trọng của Việt Nam và khu vực.