Tuấn Mami
BORN
CITY/REGION

Tuấn Mami tên thật là Nguyễn Anh Tuấn, sinh tại Hà Nội, tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (2006). Anh là một nghệ sĩ liên ngành thực hành trên các thể loại sắp đặt, video, trình diễn, nghệ thuật ý niệm.

 

Thực hành nghệ thuật của Tuấn Mami thường là những dự án dài hạn dựa trên nghiên cứu,  đề cập đến khái niệm tái cấu trúc và được sáng tác tại các nơi chốn hay cộng đồng cụ thể, với mục đích tìm đến các vấn đề của cuộc sống, nguồn cơn của các thực trạng và hệ quả xã hội nhiều mặt. Từ đó, nghệ sĩ đặt ra những thử nghiệm mang tính phản biện, chất vấn, hoặc xây dựng những tính huống cho phép sự tham gia của cộng động nhằm tạo ra sự đồng thuận và tương tác xã hội.

 

Ngoài vai trò là nghệ sĩ, anh còn đồng sáng lập MAC-Hanoi (2012), đồng sáng lập và thành viên ban điều hành Nhà Sàn Collective tại Hà Nội (2013), giảng viên khách mời tại Học viện Nghệ thuật San Francisco, Mỹ (2013). Anh là đồng sáng lập và giám đốc nghệ thuật của Á Space- Không gian nghệ thuật thử nghiệm tại Hà Nội từ 2018.

 

Tiểu sử do VCAD biên soạn dựa trên thông tin do nghệ sĩ cung cấp.

Category
Medium
Year
For Artist
For Artwork